Begrip

Houtwallen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Op perceelsscheidingen met bomen en struiken begroeide opgeworpen wallen. Van oorsprong hadden houtwallen als functie het wild buiten en het vee binnen de landbouwpercelen te houden. Daarnaast leverden ze geriefhout (bedoeld om onder meer heiningpalen, bonenstaken, ruiterstokken etc. uit te maken) en brandhout. De wallen werden aangelegd langs esranden, rond de kleine percelen (kampen of goorns) bij de dorpen, op de grenzen van beekdalen en dwars in de beekdalen. Voor hun rol als natuurlijk prikkeldraad werden vaak struiken met doornen aangeplant, zoals Meidoorn, bramen en rozen. Zij zijn landschappelijk en ecologisch van bijzondere betekenis. Vaak herbergen ze een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten.