Persoon

Johan Heinrich Hottinger

Functie: Militair cartograaf

Geboren: 1751
Gestorven: 1823

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Zurich 1751 - 1823) Militair cartograaf.

Trad in 1777 in dienst van de Republiek. Vervaardigde tussen 1788 en 1792 samen met twee andere militaire ingenieurs veertien topografische kaarten van Zuidoost-Drenthe. Het zijn de oudste betrouwbare en gedetailleerde kaarten van dit deel van de provincie. Door de grote schaal (1 : 14.400) zijn details, zoals bebouwing, wegen en rivieren, goed te herkennen. De verschillende soorten grondgebruik worden met kleur en arcering aangegeven. De kaarten geven een beeld van een gebied dat toen nog voor een aanzienlijk deel met veen was bedekt. Op de zandgronden zijn de dorpjes te zien, omgeven door heidevelden. Het gebied was nog dunbevolkt; een plaats als Emmen telde niet meer dan zo'n 900 inwoners. In de eveneens op de kaarten getoonde vestingstad Coevorden woonden toen 1250 mensen. De originelen van deze handschriftkaarten berusten in het Nationaal Archief te Den Haag. Zij maken daar deel uit van de Hottinger-atlas, een verzameling van 118 door militaire ingenieurs vervaardigde kaarten van Noord- en Oost-Nederland.

Literatuur

  • Lit.:»F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795 (Alphen a.d. Rijn 1989)
  • H.J. Versfelt, De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794 (Groningen 2003).