Begrip

Hoogeveensche Courant

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Huizing

In Hoogeveen sinds 1860 door C. Pet uitgegeven nieuwsblad. Het verscheen aanvankelijk één keer per week, op zaterdag als Hoogeveensch Nieuws- en Advertentieblad in correspondentie met omliggende gemeenten. Op 1 augustus 1862 werd de kop gewijzigd in Weekblad voor Hoogeveen en Omstreken.

Het blad werd de eerste jaren gedrukt op een eenvoudige solide handpers. Op 3 januari 1874 werd de naam veranderd in Hoogeveensche Courant; de krant verscheen voortaan op woensdag en zaterdag. In 1882 kreeg de krant concurrentie van de Hoogeveensche Nieuwsbode van drukker-uitgever Egbert Zwiers, die het tot 1934 uithield. Van 1912 tot 1941 verscheen de antirevolutionaire Nieuwe Hoogeveensche Courant, ook tweemaal per week, van boekhandelaar-drukker Roelof Slingenberg. Van 1880 tot 1900 ademde de Hoogeveensche Courant een uitgesproken liberale geest, maar bleef ze toch de krant voor heel Hoogeveen, omdat de polemieken nooit kwetsend werden. De redactie werd gevoerd door Claas Pet en na diens overlijden door zijn zoon Gerrit Agricola en zijn dochters Susanna Mathilde Neletta en Jeanette Gabriëlle.

In juni 1942 moest de krant 'in opdracht van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied en in verband met de papierschaarste' ophouden te verschijnen. De woorden 'Tot Weerziens' in het laatste nummer in de oorlog, 13 juni 1942, leverden uitgever Pet een boete op van duizend gulden. De krant verscheen weer enkele dagen na de bevrijding op 13 april 1945. In 1947 droeg de familie Pet, omdat er geen opvolgers waren, het bedrijf over aan Jan Bork, die directeur-hoofdredacteur werd. In 1949 werd Lammert Huizing benoemd tot redacteur-verslaggever. Later werd hij - tot 1992 - hoofdredacteur. De Hoogeveensche Courant verschijnt tegenwoordig nog steeds drie maal per week, sinds 1966 op maandag, woensdag en vrijdag. De maandag- en vrijdagkrant zijn abonnee-uitgaven, de woensdageditie wordt huis-aan-huis verspreid in een groot deel van Zuidwest- en Midden-Drenthe. [Huizing]