Locatie

Hondsrugklif

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Steile oostflank van de Hondsrug ontstaan in het »Saalien. Nadat in het Saalien het landijs in zuidwestelijke richting over het Drents plateau was gegleden en daar de grondmorene van keileem had afgezet, kwam deze ijsmassa tot stilstand. Hierna stroomde een ijsrivier in zuidzuidoostelijk richting. Deze ruimde grote delen van de oude keileem op en vormde noordnoordwestelijk - zuidzuidoostelijk georiënteerde ruggen, kames of smeltwaterruggen (zie ook: Hondsrug). De veranderde stroomrichting wordt verklaard doordat het Scandinavische landijs in een latere fase in haar gang naar het westen op de Britse ijskap stootte. Hierdoor werd ze in zuidelijke richting afgebogen. De betrekkelijke dunne keileemlaag rustte op een zandondergrond. Aan het einde van deze »ijstijd ontstond de Hunze als smeltwaterrivier en kalfde door de stroming de zandondergrond af. De taaie keileem plofte als een muur naar beneden, een soort klif vormend.