Begrip

Holwortel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Corydalis cava

Plant behorende tot de Papaverfamilie met paarsrode of helderwitte bloemen en een holle knol. Holwortel is een vroege voorjaarsbloeier die de bodem van loofbossen op landgoed »Dikninge bij De Wijk rood-wit kleurt. Elders komt de Holwortel spaarzaam voor op landgoed »Overcingel in Assen en op enkele buitenplaatsen rond Eelde. Tegen de zomer is van de plant niets terug te vinden. Holwortel is een zogenaamde »stinsenplant, die oorspronkelijk niet in Nederland voorkwam, maar is ingevoerd uit het buitenland om kasteelparken op te fleuren. De dichtstbijzijnde wilde vindplaatsen zijn de hellingbossen van het Teutoburgerwoud (Duitsland). Een naaste verwant van holwortel is de in Drenthe zeldzame vingerhelmkruid (Corydalis solida), die in hetzelfde milieu voorkomt.

Literatuur

  • Lit.: Werkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse flora (Assen 1999).