Persoon

Jan Hollenbeek Brouwer

Functie: Politicus

Geboren: 1923
Gestorven: 2013

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Valthermond 1923 – Assen 2013) Politicus.

Leek door een opleiding aan de hogere landbouwschool in Groningen bestemd voor een functie op agrarisch terrein. In 1960 werd hij directeur (tot 1970) van het Gereformeerd Sociaal Centrum Drenthe. Al vroeg was Hollenbeek Brouwer actief in de politiek, bij de anti-revolutionaire jongeren (Arjos). Van 1948-1952 was hij hoofdbestuurslid, van 1948-1957 voorzitter van Arjos-Drenthe. Dat leidde in 1962 tot een verkiezing als Statenlid; een jaar later werd hij raadslid van Assen. Op sociaal-cultureel terrein was hij bij vele organisaties betrokken. Van 1950-1970 was hij bestuurslid van Het Drents Genootschap en in die hoedanigheid betrokken bij de redacties van het maandblad Drenthe en de Nieuwe Drentse Volksalmanak.

In 1970 werd hij gedeputeerde en bleef dat tot 1989. Ook in deze functie ontplooide hij een grote werkkracht. Zijn uitstraling, takenpakket en waarnemend commissarisschap bezorgden hem snel de titel van 'onderkoning van Drenthe'. Zijn sterke connectie met het culturele leven in Drenthe maakte hem tot een stevige pleitbezorger voor streektaal en streekgeschiedenis. Het Drents Genootschap werd omgebouwd tot Culturele Raad voor Drenthe, er kwam een Drents woordenboek (van de Hadderings; 1979) en een Geschiedenis van Drenthe (1985), onder redactie van rijksarchivaris J. Heringa. Hoewel zelf Veenkoloniaal was de Drentse taal hem heilig en stimuleerde hij de oprichting van een stichting voor Drentse taal, later Drentse Taol geheten. Hij bewerkstelligde tevens de totstandkoming van een eigen omroep, Radio Drenthe, los van Groningen. Van 1988 tot 1993 was hij voorzitter van de stichting Omroep Drenthe. Tussen 1945 en 1990 bekleedde Hollenbeek Brouwer tal van functies, zowel op religieus, politiek als algemeen terrein. Na twaalf jaar gedeputeerdeschap werd hij benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In 1993 kreeg hij de Culturele Prijs toegekend 'wegens zijn buitengewone inzet voor de cultuur in, van en voor Drenthe'.