Begrip

Hof

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Centrale boerderij in een groot landbouwbedrijf, die als bestuurlijk, juridisch, en economisch centrum fungeerde. De gronden waren grotendeels uitgegeven aan horige boeren in ruil voor goederen en diensten. Afdrachten in natura werden hier opgeslagen. De oudst bekende hof in Drenthe is die in Arlo, die volgens de oorkonde van 820 door Theodgrim aan het klooster Werden aan de Ruhr werd geschonken. De »bisschop van Utrecht (Anloo, Emmen), het Domkapittel (Norg) en dat van Sint-Pieter (Uffelte en Peelo) en andere kerkelijke instellingen bezaten hoven in Drenthe.

Literatuur

  • Lit.: B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de middeleeuwen 1 (Arnhem 1972)
  • P.N. Noomen, 'Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder dingspel', in: P. Brood e.a. (red.), Geschiedenis van Rolde (Meppel/Amsterdam 1993).