Locatie

Hijkerveld

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Heidegebied (807 ha) met tientallen vennen ten noorden van Hijken.

Eigendom van Het Drentse Landschap. Van dit gebied dat een geheel vormt met Diependal, maakt ook het Landgoed Hooghalen deel uit. Kleine hoogteverschillen weerspiegelen grote ruimtelijke variatie in droge en natte heidevegetaties met o.a. Eenarig wollegras, Kleine zonnedauw en Lavendelheide. In een relatief klein stuifzandcomplex komen indrukwekkende jeneverbesstruwelen voor die rijk zijn aan korstmossen.

Voor het instandhouden van de heide wordt onder meer een kudde Schoonebeker heideschapen ingezet. Het Landgoed Hooghalen heeft een parkachtige structuur met een belangrijk aandeel naaldbos. Tijdens ontginningen en systematische opgravingen zijn er tal van archeologische ontdekkingen gedaan die erop duiden dat dit gebied van oudsher intensief is bewoond. Het Hijkerveld geniet dan ook grote bekendheid onder archeologen. Ofschoon het landschap door de ontginningen veel van zijn prehistorische identiteit heeft verloren, zijn op enkele plekken nog landschapselementen uit die tijd bewaard, te weten een grafheuvelgroep en wallen van een akkercomplex uit de IJzertijd (Celtic field) op het Noorderveld en een groep grafheuvels op het Landgoed Hooghalen (zie ook: Hijken). De hoge kosten voor de verwerving van dit gebied door Het Drentse Landschap leidden in 1986 tot intensief overleg met de rijksoverheid en het provinciaal bestuur. Het belang van deze verwerving werd evenwel zo groot geacht, dat een speciale subsidieregeling werd getroffen.

Literatuur

  • Lit.: G. de Vries, 'Vlinders van het Hijkerveld', Het Drentse Landschap nr. 2 (1994)
  • J.R. Beuker, 'Jagers en boeren op het Hijkerveld', Het Drentse Landschap nr. 12 (1996).