Organisatie

Hendrik van Boeijenoord

Organisatie type: Psychiatrisch ziekenhuis

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Beekhuis - Snieders
Bron: Drents Archief

Psychiatrisch ziekenhuis te Assen.

In 1939 hechtte Hendrik van Boeijen, jarenlang penningmeester van de Nederlands Hervormde Stichting voor Zenuw- en Geesteszieken, als minister van Binnenlandse Zaken zijn goedkeuring aan de bouw van een inrichting voor het geestelijk hulpbehoevende kind in het Noorden van het land. Daartoe werd de Stichting Nederlands Hervormde Inrichtingen voor Geestelijk Hulpbehoevenden opgericht.

Door het uitbreken van de oorlog werd eerst in 1949 het terrein gekocht, waarop door de architecten J.H. Groenewegen en H. Mieras de eerste gebouwen werden gerealiseerd. De huiselijke sfeer heeft men willen benadrukken door de tuinaanleg van Mien Ruijs. Het startkapitaal werd bijeengebracht door de kerkenraden en diaconieën van de hervormde kerken in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Men begon met de zorg voor 300 kinderen vanaf de kleuterleeftijd. In de schoolpaviljoenen was plaats voor kinderen beneden de 13 jaar, waar debielen en licht-imbecielen speciaal onderwijs volgden. Al snel na de start kwamen er tevens paviljoens voor bedlegerigen, dubbel gehandicapten, gedragsgestoorden en ouderen. In 1967 telde de school 170 leerlingen, daarna nam het aantal leerlingen af.

De W.A. van Lieflandschool in Assen nam in 1977 de leerlingen van H. van Boeijenoord over en richtte een dependance in op het terrein, maar vanaf 1979 gingen de leerlingen met een busje op en neer naar de W.A. van Lieflandschool in Assen. Per 1 januari 1979 gingen de twee hiervoor genoemde stichtingen samen in één rechtspersoon welke de naam De Open Ankh kreeg. Per 1 januari 1994 werd deze overkoepelende organisatie - met inrichtingen verspreid over het hele land - het Werkverband De Open Ankh genoemd en voor elke inrichting werd een aparte stichting in het leven geroepen, zo ook voor Hendrik van Boeijenoord.

In 1994 waren er 765 bewoners. In 1997 vond op grond van een overheidsbesluit een spreiding plaats: 130 bewoners vertrokken naar Het Erf in Meppel en 70 bewoners naar Opmaat in Bedum. Ook werden in diverse straten in Assen zogenaamde sociowoningen in gebruik genomen. Men noemt dit extramuralisatie, het integreren van verstandelijk gehandicapten in de gewone maatschappij. Thans (2003) bestaat het plan om de andere gebouwen op het terrein af te breken en daarop woningen voor inwoners van Assen te bouwen. In 2012 zouden er dan zeshonderd van deze woningen staan en zouden er nog tweehonderd gehandicapten op het terrein wonen.