Organisatie

Nederlandsche Heidemaatschappij

Organisatie type: Ontginningsmaatschappij

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ontginningsmaatschappij, heeft haar stempel gedrukt op de 20e-eeuwse ontginning van woeste gronden in Drenthe.

Ze werd in 1888 te Arnhem opgericht naar Deens voorbeeld. Oprichters en bestuurders waren aanvankelijk mannen uit de toenmalige maatschappelijke toplaag, die grote theoretische en praktische belangstelling en ervaring hadden met de ontginning van woeste gronden. Haar doel was het verhogen van de bodemopbrengsten door onderzoek naar en ontginning van heidevelden in Nederland.

Aanvankelijk was de Heidemij vooral voor particulieren werkzaam. Ze gaf advies voor ontginningen en gaf daaraan leiding. Een deel daarvan vond plaats in Noord-Brabant. Aan het eind van de 19e eeuw werd ze steeds nauwer betrokken in staatsactiviteiten op ontginningsgebied. Ze participeerde in Staatsbosbeheer en nam daarin een steeds prominentere plaats in. Vanaf 1907 leidde de Heidemij voor het eerst een ontginning in Drenthe (Zeijerveld). Andere particuliere opdrachten volgden, onder meer de ontginning van de Schipborg. Vooral na 1930 ontplooide de Heidemij grote activiteit in Drenthe op het terrein van heideontginning en bebossing. Vervolgens is ze werkzaam geweest in ruilverkavelingen. Sinds 1997 heet de organisatie Arcadis.

Literatuur

  • Lit.: K. Bouwer, 'De ontwikkeling van het cultuurlandschap', in: Herin-ga, Geschiedenis Drenthe
  • P.H.M. Thissen, Heideontginning en modernisering. In het bijzon-der in drie Brabantse Peelgemeenten 1850-1940 (Tilburg 1980).