Begrip

Hbs

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Volledig: Hogere Burger School

Een van de schooltypen ingevoerd bij de wet op het middelbaar onderwijs uit 1863, door minister Thorbecke. Het doel was de burgerij voor te bereiden op een positie in de maatschappij, een algemene opleiding voor velerlei beroepen. Twee typen hogere burgerschool werden gecreëerd: één met een driejarige en één met een vijfjarige cursus. In 1864 stichtte het rijk de eerste Rijks hbs'en, diverse gemeenten volgden dit voorbeeld.

In Assen verscheen de eerste hbs met een driejarige cursus in 1868; negen jaar later kwam er een hbs met vijfjarige cursus. Meppel kreeg in 1881 een hbs, Coevorden volgde in 1909. De 3-jarige hbs moest het tegen het populaire ulo afleggen en geleidelijk aan won ook de 5-jarige hbs meer terrein, daar die meer perspectieven bood.

In 1917 werd de 5-jarige hbs als voorbereidingsschool voor de exacte universitaire richtingen officieel erkend. Na 1920 werd de hbs in twee afdelingen gesplitst: de literair-economische hbs-a en de hbs-b met een sterke wis- en natuurkundige component. In 1937 verwierf ook de hbs-a studierechten voor de universiteit. Meisjes werden pas vanaf 1871 tot de hbs toegelaten en hadden hiervoor toestemming van de minister nodig. Vanaf 1906 was de toelating vrij. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 kwam er een einde aan dit schooltype.