Begrip

Hazematen

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vochtige tot natte beekdalgraslanden (ca. 15 ha) op de westoever van het Lieverense Diep, grenzend aan de bossen van Mensinge.

Het Lieverense Diep heeft zich hier diep ingesneden in het landschap, daarbij ook de potkleilagen doorsneden. Het is een smal, relatief diep dal: dwars over het diep gemeten verandert de hoogte binnen een afstand van 1 km van 5m (+NAP) in het Mensingebos via 1,5 m+ in het Diep tot 5 m+ in het Lieverder Noordbos. Landschappelijk levert dat een zeldzaam beeld op. Ook de natuurwetenschappelijke waarde van het terrein is hoog, vanwege de verschillende kwelstromen, die uit oppervlakkige en diepere bodemlagen naar boven komen. Dat levert soortenrijke vegetatietypen op van veldrusschraallanden, dotterbloemgraslanden met Ronde en Paardehaarzegge (blauwgrasland), witbolgraslanden en Grote zeggen; in het rietmoeras wijst Kleine watereppe op kalkrijk kwelwater. Landschapecologisch gezien is hier een goed ontwikkelde middenloop van een laaglandbeek aanwezig, vergelijkbaar met de Drentsche Aa bij Oudemolen, maar op veel kleinere schaal. De Hazematen zijn onderdeel van het landgoed Mensinge van Staatsbosbeheer. Het beheer bestaat uit het jaarlijks maaien en afvoeren van gras en riet en het zorgvuldig regelen van de oppervlakkige waterafvoer uit de percelen.