Begrip
Alle rechten voorbehouden

Haver

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Avena sativa - Graangewas dat geteeld kan worden op allerlei gronden, doch doorgaans vooral op lager gelegen gronden voorkomt in verband met zijn behoefte aan een goede vochtvoorziening gedurende de relatief lange groeiperiode.

Haver heeft weinig mest nodig en is bijzonder geschikt voor allerlei pas ontgonnen gronden, zoals gescheurd grasland en ontgonnen veen- en broekgronden. Ten onrechte wordt haver vaak gezien als een traditionele en minderwaardige graansoort die uitsluitend gebruikt werd als paardenvoer. Haver had echter verschillende goede eigenschappen: het vereiste als teelt weinig zorg en het hoge vet- en eiwitgehalte van de korrel maakte haver ook tot een uitstekend voedsel voor jong- en melkvee. Oudtijds werd haver ook veelvuldig voor menselijke consumptie gebruikt. Zo vormde haver tot in de vroegmoderne tijd een belangrijke grondstof voor de bereiding van bier. Daarnaast maakte men uit haver koeken, brij en soep. Naar Tiesing meedeelt, leverde gepelde haver (dat wil zeggen van hun kaf ontdane haverkorrels) een 'zeer smakelijke pap of brij'.

Rond het midden van de 19e eeuw werd in het Drentse zandgebied maar heel weinig haver geteeld (ca. 4% van het bouwland), zij het dat het aandeel in het totaal areaal akkerbouwgewassen in de noordelijke gemeenten aanzienlijk groter was (17%). Sindsdien echter nam de oppervlakte haver belangrijk toe en aan de vooravond van WO I besloeg het gewas zo'n 16% van het Drentse bouwlandareaal; alleen in het veenkoloniale deel van de provincie was het aandeel groter.