Persoon

Willem Tiberius Hattinga

Functie: Cartograaf

Geboren: 1700
Gestorven: 1764

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(De Leek 1700 - Hulst 1764) Cartograaf. Arts te Hulst.

Begon uit liefhebberij kaarten van Staats-Vlaanderen te maken. Aangemoedigd door de Raad van State en de Stadhouder ging hij ook andere delen van het land karteren. Hij werd daarbij geassisteerd door zijn zonen D.W.C. en A. Hattinga, die beiden een militair-technische opleiding hadden genoten. Uiteindelijk resulteerde hun werk in bijna 700 kaarten van Noord- en Zuid-Nederland. Veel daarvan hebben betrekking op de voor de verdediging belangrijke grensgebieden van de Republiek. Een dergelijke grote productie was alleen mogelijk doordat de Hattinga's veel hebben gekopieerd uit oude kaarten. In Drenthe hebben zij midden 18e eeuw kaarten vervaardigd van het zuidoosten van de provincie. Daarbij hebben zij zich voornamelijk gebaseerd op eerder door De la Rive, Burmania en Mellama vervaardigde kaarten. Deze Hattinga-kaarten zijn van mindere kwaliteit dan de tegen het eind van die eeuw door Johan Hottinger vervaardigde kaarten van dit gebied.

Literatuur

  • Lit.: C. Koeman, Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850 (Groningen 1963)
  • J. Keuning, 'De Hattinga's', Tijdschrift van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, Tweede reeks. dl. LXXV (1958) nr. 1.