Persoon

Rein Hajema

Functie: Stedenbouwkundige

Geboren: 1929

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Bussum 1929) Stedenbouwkundige.

Studeerde als een van de eerste stedebouwkundigen af (Delft 1954). Werkte als stedenbouwkundig ontwerper bij de gemeente Amsterdam en vervolgens bij het Groninger buro ir. Oom en Kuipers (1954-1959). Richtte daarna een eigen bureau op, aanvankelijk te Ede (hij werkte toen als wetenschappelijk medewerker aan de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen, later (1962) te Assen. Werkte tot 1980 bij Hpart en nadien alleen bij Hplan+0 (bewonersondersteuning, onderzoek naar leefbaarheidaspecten, milieu). Vervulde in de jaren '70 en '80 een aantal voorzittersfuncties bij de BNS, Milieuraad Drenthe en Het Drents Genootschap. Functioneerde als kroonlid van de Raad van Advies voor de ruimtelijke ordening (jaren '80). Was parttime werkzaam in het hoger c.q. universitair onderwijs: Leeuwarden, Wageningen, Twente. Actief in Beeld- en- Land '87 (Gr./Dr.) en Drentse Kunstuitleen (jaren '90).