Persoon

Wiardus Willem van Haersma Buma

Functie: Kantonrechter

Geboren: 1868
Gestorven: 1927

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Sneek 1868-Emmen 1927). Kantonrechter.

Begon zijn juridische loopbaan als advocaat en kantonrechter-plaatsvervanger te Zutphen. Daarna werd hij burgemeester van Oostdongeradeel (1899-1904), maar keerde terug naar de rechterlijke macht en werd griffier bij het kantongerecht te Emmen (1904–1908). Daar was hij tenslotte jarenlang kantonrechter (1908–1927).

Aangezien de functie van kantonrechter geen dagtaak was, had Van Haersma Buma als nevenfuncties het lidmaatschap van de voogdijraad en was hij arrondissementsschoolopziener. Hij gold als een man, die zeer sociaal bewogen was vanuit een diepgewortelde godsdienstige overtuiging en slaagde erin zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn menslievendheid met elkaar te verbinden. Bekend is het verhaal van de arme arbeider uit de veengebieden van Zuidoost-Drenthe, die voor de rechter moest verschijnen. Regelmatig kwam het voor dat Van Haersma Buma zo iemand tot een boete moest veroordelen, terwijl hij wist dat de veroordeelde het geld eigenlijk niet kon missen. Deze mocht zich melden bij de achterdeur van de woning van de kantonrechter en kreeg het geld uit diens eigen zak terug.

De rouwplechtigheid in Emmen werd een indrukwekkend huldebetoon. Zijn lichaam werd daarna overgebracht naar Weidum en daar begraven op de familiebegraafplaats.

Haersma Buma kreeg voor zijn vele sociaal-maatschappelijke activiteiten voor de gemeenschap een borstbeeld, vervaardigd door August Falise uit Wageningen. Het werd onthuld op 5 oktober 1927 en staat voor het kantongerecht naast het Noorderdierenpark te Emmen opgesteld.