Organisatie

Grontmij Drenthe

Organisatie type: Advies- en ingenieursbureau

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Provinciaal deelkantoor van Grontmij Advies & Techniek, een divisie van de Grontmij Groep.

Grontmij Drenthe is met name in stedelijke ontwikkeling en de inrichting van het landelijk gebied gespecialiseerd. Het advies- en ingenieursbureau is grotendeels op de overheidsmarkt gericht. De in 1915 opgerichte n.v. Grontmij voerde reeds in haar beginjaren grondverbeterings- en ontginningswerken in Drenthe uit. B. Willighagen, de eerste uitvoerder in de geschiedenis van het bedrijf, verhuisde in 1919 naar de provincie om aan deze werken leiding te geven. Een jaar later opende Grontmij in Nieuweroord een Drentse nevenvestiging. In die tijd gunde het Rijk de toezicht op werken vooral aan de Heidemij. Slechts een viertal gemeenten ging tegen de richtlijnen in en koos Grontmij als uitvoerder. Omdat ze alle vier in Drenthe lagen, werd de provincie de belangrijkste basis voor het bedrijf.

Het kantoor voor Drenthe in Nieuweroord werd in 1925 de hoofdvestiging voor de technische uitvoering van werken in het Noorden en verhuisde enkele jaren later naar Hoogeveen. Deze plaats verloor dit hoofdkantoor in 1931 overigens weer aan Zwolle. In die jaren schakelde de Rijksdienst voor de Werkverschaffing Grontmij onder meer in voor de begeleiding van de aanleg van de Beilervaart en vliegveld Eelde.

Aan het begin van de jaren '50 deelde het na de oorlog snel groeiende Grontmij het land in vier districten in, waarbij Hoogeveen opnieuw de hoofdzetel voor het noorden des lands werd. Daarnaast kende Drenthe op dat moment rayonkantoren in Assen en Emmen. Het districtskantoor is later naar Assen verplaatst waarmee de vestiging in Hoogeveen een rayonkantoor werd. Overigens werd het district Noord rond 1974 opgeheven, maar bleef het provinciekantoor in Assen bestaan. Deze vestiging is tegenwoordig nog het enige kantoor van Grontmij Drenthe. Belangrijke hedendaagse Grontmij-projecten waren onder meer de hermeandering van de Hunze (zie: Beekherstel) en de grondsanering van de NAM-locatie in Schoonebeek.