Organisatie

Groningen Airport Eelde

Organisatie type: Luchthaven

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Houtman
Aantal vliegtuigen tijdens de opening van het vliegveld te Eelde. Dhr Van Graft, instructeur van de Nederlandse Luchtvaart School, geeft een demonstratie. urn:rights:all-reserved

Regionale luchthaven. Levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Noord-Nederland vanuit binnen- en buitenland.

Het vliegveld dankt zijn ontstaan aan de lokale persoonlijkheid Hayo Hindriks, die de vliegerij als grootste hobby had. Mede door zijn toedoen werd op 23 mei 1931 het vliegveld van de N.V. Luchtvaart-terrein voor Noord-Nederland geopend: een weiland met een oppervlakte van ca. 12 ha. In dat jaar ging ook de eerste lijndienst Eelde-Schiphol al van start.

In de oorlog heeft de luchthaven geen grote rol gespeeld. Toen de Duitsers in 1945 hun Fliegerhorst verlieten, namen de Canadezen hun plaats in.

In 1946 kwam het veld weer in handen van de N.V. In 1948 volgde aanwijzing tot uitwijkhaven voor Schiphol. Naar aanleiding daarvan werd een nieuw grondplan ontworpen met een hoofdbaan van 1800 meter en een tweede baan van 1500 meter. Op 16 augustus 1954 kwam de Rijksluchtvaartschool (RLS) uit Gilze-Rijen over naar Eelde; in de loop van 1955 en 1956 werden o.a. een theorieschool, de voortgezette en eindvliegopleiding, alsmede alle andere takken van de dienst overgeplaatst naar Eelde.

De N.V. Luchthaven Eelde werd in 1956 in zijn nieuwe vorm werkelijkheid; Prins Bernhard opende het gebouwencomplex op 15 mei 1957. Op zondag 13 juli 1958 landde voor het eerst een Europees vliegtuig om twaalf passagiers mee te nemen naar Mallorca voor een veertiendaagse vakantie. In 1958 werd de vernieuwde verkeerstoren in gebruik genomen. In de jaren '60 was er een opleving van de lijndiensten. In die tijd werd het Comité Anti-geluidhinder opgericht en kwam de 'Bulderbaan' van Eelde in het nieuws. In 1977 werd een nieuwe passagiershal in gebruik genomen, parkeerplaatsen aangelegd en een busverbinding met de stad Groningen opgezet. Ook werd een begin gemaakt met de uitbreiding van het opstelplatform en de bouw van een hangar. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat publiceerde het Structuurplan Burgerluchtvaartterreinen, waarin wordt gesteld dat voor Eelde rekening moet worden gehouden met een baanverlenging in zuidwestelijke richting van 500 meter. Daardoor worden vluchten mogelijk met alle vliegtuigtypen, ook naar veraf gelegen bestemmingen. In de periode 1979-1982 werden de gebouwen van de Rijksluchtvaartdienst en de meteo gemoderniseerd, terwijl ook een nieuwe verkeerstoren werd gebouwd.

In 1988 werd de naam N.V. Luchthaven Eelde gewijzigd in Groningen Airport Eelde N.V. vanwege de internationale betekenis van de luchthaven. De Rijksluchtvaartschool ging op 21 juni 1991 voor 1 gulden over in handen van de KLM, zodat we vanaf die datum een KLM Luchtvaartschool hebben. In 1992 vond renovatie van de baanverlichting plaats, waardoor nu ook in donker en via instrumenten kan worden geland. In 1994 werden vanwege vakantievluchten twee hallen samengevoegd, zodat er één vertrekhal is ontstaan voor maximaal 200 passagiers en een aankomsthal met een lopende band. Ook werd een geheel nieuwe parkeerplaats aangelegd. Verwacht wordt dat in de komende tien jaar het passagiers- en vrachtvervoer zal verdubbelen. Grote luchthavens in Noordwest-Europa kampen met capaciteitsgebrek, zodat chartervervoer, lesverkeer en vliegtuigonderhoud op andere luchthavens moeten worden uitgevoerd. De mogelijkheden in Eelde zijn beperkt door de lengte van de hoofdstartbaan van 1800 m, reden waarom men zich sterk maakt voor een verlenging van de baan tot 2500 m. [Houtman]

Literatuur