Begrip

Grondschattingskaarten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kaarten vervaardigd ten behoeve van de belastingheffing.

Twee van de belastingen die in de 17e en 18e eeuw in Drenthe moesten worden betaald waren de grondschatting en de omslagen. De grondschattingen werden geheven over de waarde van een erf, de omslagen over de bezaaide landen. Als basis voor deze belastingheffing werden tussen 1642 en 1654 kaarten vervaardigd van respectievelijk de groen- en hooilanden (voor zover die geen gemeenschappelijk bezit waren) en de bezaaide landen. Van de meeste Drentse gemeenten zijn deze kaarten bewaard gebleven. Zij tonen een globale schets van de vorm van de landerijen, met daarin geschreven de afmeting in roeden en voeten, de naam van de eigenaar en die van het stuk grond. Het grondbezit, de grootte van het waardeel en van het huis, en de waarde van al deze zaken, werd vastgelegd in registers.

De kaarten en registers worden in het Drents Archief bewaard. Zij zijn daar een veel gebruikte bron voor historisch onderzoek.

Literatuur

  • Lit.: P. Brood, Grondschatting, omslagen en haardstedengeld (Assen 1980).