Locatie

Grollerholt

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Vergaderplaats in de open lucht, gelegen nabij Grolloo.

Blijkens de notulen van de Staten van Drenthe vergaderde de landsdag hier nog tot ver in de 17e eeuw. In die tijd werden de voormalige kloostergebouwen in Assen als vergaderruimte ingericht. De laatste bijeenkomst in het Grollerholt was die in 1696, toen Willem III tot stadhouder verkozen werd. In 1877 kocht de provincie een perceel grond ten oosten van Grolloo aan en beplantte dit met eikentelgen, in de veronderstelling dat dit perceel de oude vergaderplaats was. Bodemkundigen twijfelen hieraan evenwel.

Literatuur

  • Lit.: J.G. Borgesius e.a. (red.), Geschiedenis van Rolde (Meppel/Amsterdam 1993).