Begrip

Grauwe Klauwier

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Lanius collurio. Ook: Schatekster

Zeldzame broedvogel in met name natuurgebieden.

De herstelwerkzaamheden in het natuurgebied Bargerveen hebben geleid tot grote opbloei van deze landelijk zeldzame vogel. Jaarlijks komen 170-245 paren in Nederland tot broeden (1992-1997), daarvan komen er ca. 150 paar voor in Drenthe, waarvan ongeveer 125 in het Bargerveen. Deze explosieve groei heeft ingezet in de tweede helft van de jaren '80. Vroeger was deze vogel vrij talrijk, rond 1921 bij Havelte en Meppel, en bij Rolde in 1942 'algemeen'. In die tijd was het voorkomen gewoon in het kleinschalige cultuurlandschap. In de jaren '70 verschenen ze ook op kapvlaktes, ontstaan na de stormen van 1972. Anno 2000 ging het om randen en struwelen in grote natuurterreinen.

Grauwe klauwieren eten vooral grote insecten, zoals hommels, vlinders, sprinkhanen, kevers en libellen. Die soorten profiteren sterk van ingezette natuurontwikkeling.

Literatuur

  • Lit.: H. van den Brink e.a., Broedvogels van Drenthe (Assen 1996).