Persoon
Alle rechten voorbehouden

Gratama

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Van oorsprong Fries geslacht, waarvan Seerp Gratama (1757-1826) hoogleraar in Groningen werd en zich vestigde op de Waalborg bij Roderwolde. Zijn zoon Sibrand (1784-1858) werd burgemeester van Assen en vele van zijn nazaten bekleedden in die stad openbare functies, vooral bestuurlijke en rechterlijke. Een van hen was Jan Albert Willinge Gratama (Assen 1819 - Assen 1886). Na gewerkt te hebben als provinciaal commies, advocaat en procureur nam hij omstreeks 1850 de Provinciale Drentsche en Asser Courant van zijn vader Sibrand over. Als eigenaar-redacteur werd de leiding van deze krant zijn levensdoel. Van de conservatieve signatuur van zijn vader gaf hij de krant een veel liberaler karakter. Willinge Gratama was verder grootgrondbezitter en actief in vele maatschappelijke organisaties.

Literatuur

  • Lit.: F.R.C. Burghardt, Inventaris van het archief van de familie Gratama en aanverwante families (1714) 1758-1992 (Assen 1996)
  • Nederland's Patriciaat 57 (1971)
  • J.W.G. Okken, 'Nieuwe meesters in een nieuwe provincie', Drents Genealogisch Jaarboek 5 (1998)
  • DB 1.