Begrip

Goorns

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Tuingronden. Het woord is verwant met het Duitse 'Garten' en Engelse 'Garden'.

Men onderscheidt wel:

1. koolgoorns (de moestuin van het boerenhuishouden op hofperceel van de grotere boerderijen);

2. buurgoorns (gezamenlijk, door een vlechtwerken hek of heg omheind tuincomplex aan de rand van het dorp waar ambachtslieden en kleinere boeren hun moestuin hadden; vergelijkbaar met de tegenwoordige volkstuincomplexen) en

3. goornakkers (intensief gebruikte akkertjes op de es, vaak dicht bij de nederzetting, maar niet aangrenzend aan de buurgoorns; gebruikt voor de teelt van tuinbouwgewassen of voor speciale, arbeidsintensieve of niet in de reguliere vruchtwisseling passende teelten).

De laatste waren volgens Tiesing in Oost-Drenthe doorgaans zo'n 2 tot 10 are en lagen bijeen in complexen van zo'n 1 tot 11/2 ha groot. Ze werden gewoonlijk veel zwaarder bemest dan het reguliere bouwland op de es. Vaak komt het toponiemen 'goorn' op de es voor in combinatie met 'hof' en 'woert'. Ze duiden erop dat hier een oude woonkern ligt of heeft gelegen.

Literatuur

  • Lit.: T. Spek, Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie (in voorb.).