Persoon

Jan Willem Hendrik van Ginkel

Functie: Veldbioloog,

Geboren: 1954

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Veenendaal 1954) Veldbioloog, landschapsdeskundige. Projectleider Veldstudiecentrum te Orvelte.

Volgde de Pedagogische Academie te Ede en deed MO Aardrijkskunde en LO Biologie te Utrecht. Sedert 1982 werkzaam op het Veldstudiecentrum. Ontwikkelde cursussen en cursusmateriaal voor het middelbaar onderwijs, lerarenopleidingen en een grote diversiteit aan doelgroepen als vrijwilligers, recreatieondernemers en asielzoekers. Van Ginkel schreef daarvoor diverse handleidingen waaronder Het groen van de regenboog (2003), bedoeld voor het werken in de natuur met allochtonen.

Zijn werk is gericht op het verbeteren van de didactiek en methodiek van veldwerk, een actieve vorm van buitenonderwijs, waarin de cursisten zich de streek eigen maken wat betreft natuur, landschap en cultureel erfgoed. In de veelzijdige en integrale aanpak van deze facetten in de cursussen, lezingen en bijdragen aan publicaties ligt zijn specialiteit. Samen met Michiel Gerding en Hans Elerie schreef hij in 1987 de Lesbrief Drenthe en zijn Landschap, en in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe Achtergronden bij het vrijwillig landschapsbeheer in Drenthe. Hij werkte als auteur mee aan zes Knapzakroutes en was redactielid van de op initiatief van Drentse Taol uitgegeven Trappertours, schreef artikelen voor de Drentse Almanak (1977-1996). Verzorgde afleveringen voor Als de dag van gisteren. Honderd jaar Drenthe en de Drenten (1992-1993) en voor Ach lieve tijd. 100 jaar Emmen en Zuid-Oost Drenthe (2002-2003). Voor het in 1996 verschenen Drentse boerenerven en tuinen gaf hij adviezen en schreef Een natuurvriendelijke inrichting van het erf. Schreef in 1997 in opdracht van Staatsbosbeheer Herstel van het esdorpenlandschap Orvelte en Orvelte, historisch dorp en landschapsreservaat (in: Van Rottum tot Reest (2000)). Van Ginkel gaf in 2003 in opdracht van Drents Plateau vorm aan het Jaar van de boerderij en verzorgde in opdracht van het NNBT het thema Dorpen en boerderijen in het project Cultuurtoerisme.