Organisatie

GGD

Organisatie type: Gezondheidsdienst

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Volledig: Gemeentelijke (Gemeenschappelijke, Gewestelijke) Gezondheidsdienst

Dienst voor Openbare (overheids) gezondheidszorg van één of meerdere samenwerkende gemeenten. In grote steden actief vanaf begin 1900. In rurale gebieden sedert omstreeks 1975. In 1990 wettelijk verankerd in de Wet collectieve preventie volksgezondheid.

In Drenthe ontstonden in 1976-1977 GGD-en, destijds D(istricts) G(ezondheids) D(iensten) genoemd, in Zuid-Oost (Emmen) Zuid-West (Hoogeveen) en Noord en Midden (Assen). Na de gemeentelijke herindeling van 1998, waarbij Drenthe van 34 naar 12 gemeenten terugging, kwamen fusiebesprekingen op gang. In 2002 zijn de drie GGD-en gefuseerd tot de GGD Drenthe met als hoofdvestiging Assen en nevenvestigingen in Emmen en Hoogeveen.

De taken zijn: Jeugdgezondheidszorg 4 - 19-jarigen (vroegere Schoolartsendiensten); uitvoering infectieziektewet, hygiënisch toezicht, gerechtelijke geneeskunde, reizigersvaccinaties; adviesfunctie voor gemeenten (Sociaal Medische Advisering): Wet voorzieningen gehandicapten, invalidenparkeerkaarten, bijzondere bijstand sociale dienst, gezondheidsbeleid en rampenbestrijding; collectief preventieve taken zoals epidemiologie, gezondheidsbevordering, bevolkingsonderzoek, medische milieukunde; verantwoordelijk voor de samenwerkingsverbanden voor de preventieve Medische Opvang voor Asielzoekers (MOA) in zeven regio's verdeeld over Nederland.