Begrip

Gezondheidscommissie (1859, 1903-1933)

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Gemeentelijk adviesorgaan in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken samengesteld ter verbetering van de hygiënische omstandigheden.

In Drenthe vond de vorming van de eerste commissies (1859) weinig navolging, omdat ze onnodig werden geacht. Assen kreeg wel een gezondheidscommissie (1880), wat resulteerde in de aanleg van een mestverzamelplaats, de bestrating van wegen en de aanleg van waterleiding (1896). De Gezondheidswet van 1901 verplichtte de vorming van gezondheidscommissies voor elk gebied met 40.000 inwoners. Zo werden in Drenthe deze adviesraden gevestigd in Assen, Borger, Hoogeveen, Emmen en Meppel en samengesteld uit vertegenwoordigers van een achttal aangrenzende gemeenten. De elf leden, uit verschillende beroepsgroepen afkomstig, hadden tot taak om toezicht te houden op de water- en luchtverontreiniging, de begraafplaatsen, de drinkwatervoorziening, de volkshuisvesting, gebouwen en woonvormen als schepen, woonwagens en dergelijke, scholen, fabrieken en werkplaatsen, ziekten, de geneeskundige armverzorging, levens- en genotmiddelen, gebruiksartikelen en op de uitvoering van wetten en verordeningen. Klachten op deze terreinen vanuit de bevolking dienden onderzocht te worden. Zonodig kon de Inspecteur van Volksgezondheid om advies worden gevraagd.

In 1933 werden de Gezondheidscommissies landelijk opgeheven.