Begrip

Geoorde Fuut

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Podiceps ruficollis

Broedvogel van enigszins voedselrijke vennen en veenplassen.

De stand kan sterk schommelen maar is onmiskenbaar toegenomen. Voor 1983 waren er niet meer dan 13 paar, in 1990 ging het om 77 paar, in 2000 om meer dan 100 paar. Grote populaties vinden we in Drenthe in het Bargerveen, het Fochteloërveen, het Dwingelderveld en het Hijkerveld (Diependal). Bij de laatste locatie gaat het om het voormalige vloeivelden complex van de aardappelmeelfabriek van Oranje. De helft van de broedplaatsen is gelegen in Kokmeeuwenkolonies. De vogels maken hier gebruik van de bescherming die Kokmeeuwen hun bieden tegen predatoren. In Drenthe komt een belangrijk deel van de landelijke populatie voor (tweede helft jaren '90: 26%).

Literatuur

  • Lit.: H. van den Brink e.a., Broedvogels van Drenthe (Assen 1996)
  • R.G. Bijlsma, F. Hustings en C.J. Camphuysen, Algemene en schaarse broedvogels van Nederland (Haarlem/Utrecht 2001).