Begrip

Gedeputeerde Staten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

College, door en uit Provinciale Staten benoemd, waaraan de dagelijkse leiding en de uitvoering van het provinciaal bestuur wordt opgedragen onder voorzitterschap van de Commissaris der Koningin.

In Drenthe - als enige Nederlandse provincie - bestond het college uit vier leden, een situatie die pas in 1950 werd beëindigd, toen ook Drenthe zes gedeputeerden mocht hebben. De huidige vorm van het college, geregeld in de Provinciewet, dateert van 1814. Vóór 1795 was het dagelijks bestuur van Drenthe ook in handen van gedeputeerden die samen met de Drost het college van Drost en Gedeputeerden vormden. Naast de bestuurlijke taak hadden de gedeputeerden toen ook een rechtsprekende functie in belastingzaken. Zie ook: Provinciaal bestuur.