Begrip

Gagel

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Lat.: Myrica gale; Dr.: Vlooienkruud, Vlooienbossie

Welriekende struik behorende tot de Gagelfamilie.

Gagel komt in Drenthe voor op voedselarme, zure plaatsen met kwel van enig mineraalarm grondwater. Dit soort plaatsen vinden we in Drenthe vooral op overgangen van heidevelden naar beekdalen, van heidevelden naar hoogveen en langs venoevers. Struwelen van Gagel komen nu nog voor in het Bongveen bij Donderen, in de Anserdennen, de Zeegserduinen, langs de Elperstroom en in het Sliekerveen bij Lheebroek. Gagel is in de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Gagel werd gebruikt als welriekend kruid zoals in linnenkasten en was een voornaam bestanddeel van de gruit, een grondstof bij de bierbereiding, later vervangen door hop.

Literatuur

  • Lit.: Werkgroep Florakartering Drenthe, Atlas van de Drentse flora (Assen 1999).