Begrip

Franse kaarten

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Topografische kaarten, tussen 1811 en 1813 vervaardigd door Franse militaire ingenieurs. De 25 fraai gekleurde handschriftkaarten bestrijken, op het zuidoosten na, geheel Drenthe. Kartering van het zuidoosten was niet nodig, dat had Johan Hottinger twintig jaar daarvoor reeds gedaan.

De Franse kaarten zijn de oudste gedetailleerde kaarten van de provincie. Door de schaal (1:20.000) zijn details, zoals individuele bebouwing, molens, hunebedden, wegen en kanalen, goed te herkennen. De verschillende soorten grondgebruik worden met kleuren aangegeven. De kaarten tonen het Drentse landschap in het begin van de 19e eeuw, de tijd vóór de industriële revolutie en vóór de grote bevolkingstoename en landschapsverandering. De originelen van de kaarten berusten in het militaire archief te Vincennes (Frankrijk). In het Drents Archief te Assen zijn kopieën op volle grootte aanwezig en in de hieronder genoemde atlas zijn de kaarten op ongeveer 60% van de oorspronkelijke grootte opgenomen.

Literatuur

  • Lit.: H.J. Versfelt en M. Schroor, De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813 (Groningen 2001)
  • C. Koeman, 'Een Franse topografische kaart van Drente uit de jaren 1811-1813', NDV 88 (1970).