Locatie

Foxwolde

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Boerderij Tiggelwerk met stookhok aan het Moleneind 15 te Foxwolde. Links op de voorgrond een kleine schuur. urn:rights:all-reserved

Buurtschap in de gemeente Noordenveld (tot 1998 Roden) ten noordoosten van Roden en ten noordwesten van Peize.

Voor het eerste genoemd in een oorkonde uit 1313 als Fokeswolde, in 1382 Fockeswolde en in 1548 Foxwolde. De betekenis kan zijn: a) bij het woud van de persoon Fokke, Fokko en b) het vossenwoud (fokes, foks, fox = vos); vgl. Foxel = vossenhol. Het achtervoegsel -wolde, veel voorkomend in de kop van Drenthe, wijst op een broekbosvegetatie.

In 1382 maakte het waterschap (zijlvest) van het dorpje samen met die van Peize, Roden en Lieuwerderwolde (= Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd) afspraken met het klooster van Aduard over het Aduarderzijl (sluis); voorts werden regelingen getroffen over bruggen, dijken (= wegen) en vaarten.

Na de ontginningen in de Middeleeuwen ontwikkelde de nederzetting zich tot een streekdorp op een zandrug met veel gemengde boerenbedrijven (akkerbouw en veeteelt). Na WO II werden dit grootschalige veehouderijen. Hierdoor verdwenen tevens veel houtwallen uit de vorige eeuwen. Ten oosten van de plaats ligt het bos De Kleibosch, waar potklei aan de oppervlakte komt. Deze werd eertijds gewonnen o.l.v. de monniken van het klooster Aduard t.b.v. het maken van de zgn. kloostermoppen. Deze werden via het Peizerdiep naar Aduard vervoerd. In de kleiputten (kleidobben) ontstond daarna moerasvegetatie, bestaande uit eiken en berken. Een deel van het bos werd later geëxploiteerd t.b.v. geriefhout: bezems, handgrepen, stelen, afrasteringspalen. Sinds 1962 is het bos eigendom van Het Drentse Landschap.

Literatuur