Begrip

Formaties

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Afzettingen genoemd naar in het veld herkenbare en duidelijk onderling te onderscheiden en over grote afstanden te volgen lagen en laagpakketten. Genoemd naar bekende plaatsen van voorkomen zoals de voor Drenthe belangrijke Formatie van Peelo uit het Elsterien (afzetting van fijne zanden aan de randen van smeltwatermeren), de Formatie van Drenthe uit het Saalien (afzetting van de grondmorene bestaande uit keileem en van smeltwatermateriaal), de formatie van Twente (dekzanden uit het Weichselien) en de Formatie van Kootwijk uit het Holoceen (stuifzanden, ontstaan door intensieve landbouw) en de eveneens holocene Formatie van Grientsveen (het (voormalig) hoogveen aan de randen van het Drents plateau en in de beekdalen) en Formatie van Singraven (afzettingen door beken in de beekdalen en laagveen). De afzettingen hoeven op verschillende plaatsen niet even oud te zijn, maar ze hebben wel dezelfde samenstelling en dateren uit dezelfde geologische periode. Zie: Geologie.