Begrip

Formatie van Peelo

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Afzettingen uit het Elsterien, (ijstijd van 350.000-300.000 jaar geleden) genoemd naar het gehucht Peelo.

Steeds meer onderzoek toont aan dat Drenthe toen een ijskap moet hebben gekend, al wordt er uit deze periode geen keileem gevonden. De keileem ligt wel in Noord-Duitsland in lagen tot 40 meter dik. In deze periode werden in Drenthe diepe erosiegeulen en gaten gevormd, tot 30 km lang en tot 5 km breed, plaatselijk tot 350 meter diep. Voor het ontstaan van de geulen en gaten is nog geen sluitende verklaring gevonden. In de met smeltwater gevulde meren blijft in de diepste delen grind en zand achter en langs de randen zeer fijn zand. In de meren zakken, als het water volledig in rust is, ook de fijnste kleideeltjes naar de bodem. De dikke lagen meerklei vormen de potklei die bij Roderwolde aan de oppervlakte komt en is gebruikt voor de potten- en steenbakkerijen. Grove zanden uit deze periode zijn gevonden in de zandgroeve 't Nije Hemelriek bij Gasselte.

Aan het einde van het Elsterien waren de meeste geulen en meren opgevuld er is er gemiddeld over Drenthe 50 meter grond bijgekomen. Zie ook: Formaties.