Begrip

Fietspaden

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Houtman
Bron: Gemeente Borger-Odoorn

Afzonderlijke en zo mogelijk vrijliggende rijstroken voor fietsers.

Behalve de ANWB, die zich in 1891 voor de belangen van fietsers ging inzetten, ontstonden ook regionaal rijwielpad-verenigingen. De oudste was een Drentse, die in 1906 te Meppel werd opgericht met de naam 'Het fietspad'. In 1916 werd in Assen de vereniging 'Het Drentsche Rijwielpad' opgericht die de aanzet heeft gegeven tot de ontwikkeling van een Drents fietspadennet. De officiële opening van dit net vond plaats in 1937. Het had toen een ontworpen lengte van 165 km, waarvan 100 km was aangelegd. Voor het onderhoud werd in die jaren vooral met sintels gewerkt. In 1940 werd een andere opzet gekozen waarvoor in Assen de 'Provinciale Drentsche Rijwielpadvereeniging' werd opgericht met als doel de bevordering van de aanleg, het onderhoud en de verbetering van rijwielpaden.

In de oorlog werd veel vernield, terwijl direct na de oorlog andere zaken prioriteit hadden. Eerst in 1953 kwam er een 'Centraal rijwielpadenplan' op tafel, dat voorzag in een netwerk van doorgaande, vrijliggende, niet langs een verharde weg lopende fietspaden met een totale lengte van ongeveer 400 km, een breedte van 2 m en een verharding van 1,20 m. In de daarop volgende jaren werd de aanvankelijk summiere verharding verbeterd, terwijl de breedte daarvan op tenminste 1,50 m werd gesteld.

In de jaren '60 en '70 kwamen verschillende fietspaden gereed die genoemd werden naar koningin Juliana (Koninginnepad, 1961) en naar een aantal fietspadpioniers. Zo is er een Commissaris Cramer-pad (1964), een Burgemeester J. van Royen-pad (1970), een G.A.M. van den Muyzenberg-pad (1974) en een mr. H. Greebe-pad (1987).

In 1970 werd de Provinciale Rijwielpadvereeniging omgezet in de Stichting Het Drentse Fietspad. Uitgangspunt vanaf die tijd was de realisatie van toeristisch-recreatieve fietspaden met een verhardingsbreedte van 2 m. In 1995 werden de werkzaamheden overgenomen door het Recreatieschap Drenthe. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het toezien op het gemeentelijk onderhoud van de fietspaden die aangelegd zijn dank zij de inspanningen van de Stichting Het Drentse Fietspad en het Recreatieschap Drenthe (ca. 400 km) via een jaarlijks uit te voeren schouw.

Totaal ligt er anno 2006 ruim 1200 km fietspad in Drenthe. In 1966 werd voor de eerste maal de Drentse Rijwielvierdaagse georganiseerd met 239 deelnemers aan de start te Assen. Naderhand kwamen er meerdere startplaatsen waardoor het aantal deelnemers steeg tot 30.000 in 1990. Daarna is er sprake van een teruggang. In 2002 waren er ca. 18000 deelnemers. De naam Drentse Rijwielvierdaagse is in 2001 gemoderniseerd in Drentse Fiets4daagse. Met ingang van het jaar 2003 zal de stichting Het Drentse Fietspad onderdeel gaan uitmaken van het Recreatieschap Drenthe. [Houtman]

Literatuur

  • Lit.: W.J. Simons, Daar fietst men toch zo heerlijk heen (Assen 1990).