Locatie

Falieberg

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ruim 11 m hoog restant van een keileembult met resten van smeltwaterzanden en soms ook keileemlagen, gelegen bij Zuidwolde op de lage stuwwal tussen Ten Arlo en Zuidwolde.

Door de stuwende werking van het landijs zijn deze moreneresten met smeltwaterzanden wat verkneed en omhoog gestuwd. Bij Hoogeveen liggen ook smeltwaterzanden als opvulling van een vroeger beekdal, dat met het toenmalige Rijndal in verbinding stond. In de omgeving van Echten komen deze fluvioglaciale zanden aan of in het maaiveld voor. Daar is de grondmorene verdwenen. De Falieberg is met de Fluitenberg, de Kalenberg en de Hunenkloosterberg een representant van een grotendeels verdwenen grondmorene, waarvan kleine plekken bewaard zijn gebleven. Mogelijk zijn er ook nog relaties met een hoge ligging van gestuwde lagen van materialen uit het Elsterien. Zie ook: Pleistoceen.