Begrip

Exercitiegenootschap

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Burgerschutterij of vrijcorps, opgericht ten tijde van de patriottenbeweging (1784-1787). De officiële reden voor de oprichting van een exercitiegenootschap was om zich te wapenen tegen internationale oorlogsdreiging, maar feitelijk ging het om zich een sterkere positie in de eigen omgeving te verschaffen. Goedkeuring door de overheid van zo'n genootschap werd verbonden aan het afleggen van de eed van trouw. De meeste exercitiegenootschappen bevonden zich in het zuiden van de provincie (Hoogeveen, De Wijk, Meppel, Diever, Dalen). Na het herstel van de macht door de stadhouder, met hulp van Pruisische troepen, eind 1787 werden de genootschappen verboden.