Locatie

Emmerschans

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Dorp in de gemeente Emmen pal ten noordoosten van de stad Emmen aan weerszijden van de weg Emmen - Emmer-Erfscheidenveen - Emmer-Compascuum; thans feitelijk een woonwijk van de stad.

De plaats wordt omringd door de Emmerdennen (bos; westen), vier plassen in het noorden en oosten, waaronder het kunstwerk Broken Circle, de wijk Emmerhout (zuiden) en de voormalige Emmerschans (oosten) uit 1594, die in 1800 is vergroot en vernieuwd; eromheen ligt een natuurreservaat van 21 ha.

In 1927 kreeg het toenmalige dorp een buurthuis als één van de vijf in de gemeente Emmen in de periode 1925-1928; het diende vooral als opvangcentrum voor kleuters van moeders, die in het veen moesten werken.

De parochie Emmerschans, een dochterparochie van Barger-Oosterveld, werd gesticht in 1948. Al in de jaren '30 werd geprobeerd om tot de stichting van een eigen kerk te komen. De aartsbisschop mgr. J. de Jong, de latere kardinaal, had zijn fiat gegeven, maar men kon het niet eens worden over de plek. Na de oorlog, in 1946, werd Th.G.M. Jacobs benoemd als bouwpastoor. Omdat de bouw nog even kon duren, werd gezocht naar een noodoplossing. Die vond men in de schuur van H.H. Kocks Wzn., die van binnen verbouwd werd tot een kerk (gewijd aan Sint-Franciscus). Deze werd al snel de kartonnen kerk genoemd, omdat alles binnen was afgetimmerd en opgezet met 'karton' (hardboard), ook het altaar en de biechtstoelen. De eerste 'kartonlegging' vond plaats in 1948. Na vier jaar kon de stenen kerk in gebruik worden genomen. Deze werd ingezegend op 4 november 1952 door P.J. Veltman van Weiteveen. De consecratie van de kerk was in 1955 door de hulpbisschop van Utrecht, mgr. B.J. Alfrink. Architect was H.J. Brakx uit Groningen. Op de plaats, waar de kartonnen kerk had gestaan, werd in 1977 een gedenksteen onthuld.