Locatie

Emmerhout

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

1. Derde naoorlogse wijk van Emmen, gelegen ten noordoosten van het centrum. Gebouwd in de periode 1961-1974. Het stedenbouwkundige ontwerp is van de hand van N.A. de Boer in samenwerking met A.M. de Jong. Om de auto zoveel mogelijk te weren uit de woonomgeving werden de woonerven 'uitgevonden'. De woningen zijn op zodanige wijze rond een erf gegroepeerd dat er voor de auto geen plaats is. Aparte parkeerplaatsen buiten de erven bieden ruimte aan de auto. Woningen en voorzieningen werden ontworpen door de Architectengroep Emmerhout, waarin verenigd waren de architecten A.C. Nicolaï, J.J. Sterenberg en A.A. Oosterman. De woningen in het zuidelijk deel van de wijk waren modern vormgegeven en hadden platte daken. De woningen in het noordelijk deel kregen zadeldaken. Dit laatste geschiedde onder druk van de conservatieve gemeenteraad.

2. Typeaanduiding voor drieschepige boerderij uit de Midden-Bronstijd, genoemd naar de Emmer woonwijk waar in de jaren 1960-1968 door het Biologisch-Archaeologisch Instituut diverse voorbeelden werden blootgelegd. Tijdens de grootschalige opgravingen in de wijken Angelslo en Emmerhout werden graven en nederzettingssporen uit verschillende perioden opgetekend. De aangetroffen graven stammen uit het Neolithicum (Trechterbekercultuur, Enkelgrafcultuur), de Bronstijd en de IJzertijd.

Bij de nederzettingssporen gaat het om boerderijen, spiekers, omheiningen, afvalkuilen en eergetouwkrassen uit de periode Midden-Bronstijd tot en met de Midden-IJzertijd. Onder de aangetroffen boerderijplattegronden komen voor de typen Emmerhout, Elp, overgangstype-Hijken en Hijken. Deze laatste twee liggen binnen een van de omvangrijke complexen van Celtic fields die er ten oosten van Emmen zijn geweest.

Een opvallend verschijnsel bij de typen Elp en Emmerhout zijn de verbouwingen. Door gedeeltelijke afbraak en nieuwbouw in het verlengde van het resterende deel zijn zeer langgerekte plattegronden ontstaan. Deze manier van verbouwen is voor het eerst duidelijk geworden door een opgraving bij Dalen.

Literatuur

  • Lit.: J.D. van der Waals en J.J. Butler, 'Bargeroosterveld', in: Joh. Hoops (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 2 (Berlijn/New York 1976)
  • P.B. Kooi, 'Een nederzetting uit de midden-bronstijd op het Huidbergsveld bij Dalen', NDV 108 (1991).