Persoon

Johannes Nicolaas Hermannes (Hans) Elerie

Functie: Geograaf, auteur

Geboren: 1947

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Groningen 1947)

Studeerde geografie te Groningen. Sinds 1979 werkzaam bij de BOKD. Stond aan de basis van tal van projecten die de leefbaarheid in kleine dorpen dienden te bevorderen, zoals op het gebied van woningbouw (Landschappelijk bouwen), groenvoorziening (Dorp in het groen) en toerisme (Knapzakroutes). Was sterk inhoudelijk betrokken bij de Keuningcongressen en de daaruit voortvloeiende publicaties die in de jaren 1980 en 1990 tal van ruimtelijke vraagstukken in Noord-Nederland op de politieke agenda plaatsten, zoals bijvoorbeeld over de 'dorpslandschappen' en de 'witte schimmel', de ongebreidelde en ontsierende nieuwbouw aan de rand van dorpen zonder dat er rekening gehouden werd met streekeigen kenmerken en cultuurhistorische waarden. Publiceert regelmatig op het terrein van de (historische) geografie zowel wetenschappelijk als meer beleidsgericht. Promoveerde in 1998 te Wageningen op Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest. Andere publicaties o.a.: Drenthe en zijn landschap. De geschiedenis van het Drentse landschap van prehistorie tot heden (1987, samen met M.A.W. Gerding en J.W.H. van Ginkel); Landschapsgeschiedenis van De Strubben/Kniphorstbos. Archeologische en historisch-ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug (samen met S.W. Jager en Th. Spek); 'Het natuurlijk milieu' en 'Het veengebied tot 1850' in: M.A.W. Gerding e.a. (red.), Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe (1989), Veenhuizen, een erfenis voor de toekomst (1994, samen met A.H. Huussen jr. en A. van der Woud), De teloorgang van het Drentse esdorp (1994) en 'Terug naar het landschap' ; in: Academische reflecties (Ministerie VROM 2002).