Persoon
Alle rechten voorbehouden

Marchien Eising

Functie: Schrijfster

Geboren: 1904
Gestorven: 1986

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(Zweeloo 1904 - Assen 1986)

Schrijfster. Werkte als kleuterleidster in enkele plaatsen. Ze werd ziek en onderging een zware darmoperatie, die niet voorkwam dat ze haar verdere leven bedlegerig zou blijven. In de jaren daarna, waarin ze in een klein huisje achter de ouderlijke boerderij verpleegd werd, begon ze te schrijven. Aanvankelijk schreef ze kinderboeken: Riekie (1952), Geeske vertelt (1953) en Geeske en de lente (1955). Daarna publiceerde ze, speciaal voor het onderwijs, de tiendelige Hans en Riekje-serie. Van de schoolboekjes Ot en Sien, oftewel Nog bij moeder door J. Ligthart en H. Scheepstra, maakte ze in 1961 een moderne bewerking die gemengde reacties opriep. In 1970 verscheen nog het kinderboek Dat had je niet gedacht, Rudie. In 1954 verscheen haar streekroman Rieks. Een jaar later won ze de eerste prijs in een literatuurprijsvraag van de Provinciale Drentse en Asser Courant met een in het Drents geschreven kort verhaal 'Hilbrand'. In 1959 verhuisde ze naar Hilversum; pas in 1981 zou ze in Drenthe terugkeren. Vanaf 1954 tot 1984 schreef ze een tweewekelijkse rubriek, getiteld 'Ga even zitten', voor het Drents Landbouwblad. In 1976 en 1977 verschenen bloemlezingen uit de bijdragen in boekvorm. Voor haar hele oeuvre ontving ze in 1966 de Culturele Prijs van Drenthe. Tegelijk met de eerste bundel Ga even zitten verscheen haar autobiografie Dit ene leven. Ze was lid van de Drentse Schrieverskring, leverde ook bijdragen aan Oeze Volk, maar schreef opmerkelijk weinig in het Drents. In haar boeken gebruikte ze bewust het Nederlands. Ze overleed in het verpleeghuis De Vierackers te Assen.

Literatuur

  • Lit.: Nijkeuter, Drentse literatuur.