Organisatie

Pabo de Eekhorst

Organisatie type: Onderwijsinstelling

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

In 1954 gesticht als dependance van de Hervormde Kweekschool te Zwolle. Vanaf 1958 Hervormde Kweekschool Assen en vanaf 1968, bij het betrekken van een nieuw gebouw, De Eekhorst geheten, niet langer kweekschool maar pedagogische academie, niet langer bezocht door leerlingen maar door studenten. Een democratiseringsgolf overspoelde universiteiten en hogescholen. Directie en bestuur van De Eekhorst begrepen de tijdgeest: studenten werden toegelaten tot docentenvergaderingen, er kwam een schoolparlement, later uitgroeiend tot academieraad. Gaandeweg ontstond een open, democratische opleiding. Deze ontwikkelingen, gevoegd bij plannen tot stichting van een openbare opleiding in Assen, noopten tot bezinning op de oorspronkelijke grondslag. In 1982 werd de Stichting Hervormde Kweekschool opgeheven en vervangen door de Stichting Pedagogische Akademie 'De Eekhorst' met een algemeen-bijzondere signatuur, met voorstanders van openbaar, confessioneel-bijzonder en algemeen-bijzonder binnen bestuur, docentencorps en studentenbestand, een ontmoetingsplaats van diverse levensbeschouwelijke, culturele, politieke en pedagogische tradities. Overheidsbezuinigingen, schaalvergrotingsbeleid en het teruglopend studentenaantal noopten hogescholen ook in Drenthe tot fusering. De Eekhorst werd onderdeel van het openbaar lichaam Hogeschool Drenthe, maar bedong bij de fusie in 1987 een hoge mate van onderwijskundige autonomie. Daardoor kon deze opleiding ook haar identiteit bewaren en haar specifieke kwaliteiten verder ontwikkelen: aandacht voor bicultureel en streektaalonderwijs, sterk gericht op en geïnspireerd door diverse vormen van vernieuwingsonderwijs. Dat blijkt uit de opzet van afstudeerrichtingen voor jenaplan (1979), freinet (1981), montessori (1987) en dalton (2001) en uit de opname van belangrijke aspecten in het totale opleidingsprogramma. Daarnaast speelden en spelen enkele Eekhorstdocenten een leidende rol in een van de vernieuwingsbewegingen en verrichten ze begeleidingsactiviteiten op vernieuwingsscholen in de regio. Bovendien vervult De Eekhorst regionaal en landelijk een platformfunctie door vertegenwoordigers van diverse vernieuwingsbewegingen regelmatig op symposia met elkaar in contact en discussie te brengen. [Broersma]

Literatuur

  • Lit.: B. Boivin en A. Schuring, De Eekhorst, in het algemeen bijzonder. Geschiedenis van bijna een halve eeuw lerarenopleiding in Assen (Assen 1998)
  • R. Broersma en F. Velthausz, De Eekhorst, een eigen wijs portret (Assen 2002).