Locatie

Drouwenerzand

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: Drents Archief

Heide- en stuifzandterrein (221 ha) ten noorden van Drouwen.

Eigendom van Het Drentse Landschap. Stuifzandcomplex met een relatief klein stuk 'levend stuifzand' en overigens met hei en bos begroeid. In het heidedeel wordt het karakter behalve door het reliëf bepaald door jeneverbesstruwelen en kenmerkende heide- en stuifzandbegroeiing. Meerdere zeldzame mossen- en korstmossensoorten geven het terrein bijzondere betekenis. Opmerkelijk is de aanwezigheid van enkele voor droge heide en stuifzand kenmerkende broedvogels, te weten: Grauwe klauwier, Tapuit en Roodborsttapuit.

Literatuur