Organisatie

Drentse Vrouwenraad

Organisatie type: Vrouwenorganisatie

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

(DVR) Platform van vertegenwoordigers van provinciale vrouwenorganisaties.

Daarmee vertegenwoordigt zij ca. 20.000 vrouwen. De doelstelling van het platform, voortgekomen uit de Vereniging Vrouwelijke Hulpverlening, is om met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de aangesloten organisaties te bevorderen dat vrouwen zich van hun positie en mogelijkheden bewust worden en te stimuleren dat zij daadwerkelijk mede verantwoordelijkheid dragen op alle terreinen van de samenleving.

Zij tracht dit te bereiken door ontmoeting en onderlinge informatie- uitwisseling tussen de aangesloten organisaties te bewerkstelligen. Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen zo tijdig worden onderkend en er kan zo nodig gezamenlijk naar buiten worden getreden. Daar waar een gezamenlijk draagvlak is voor de vertegenwoordiging namens deelnemende organisaties worden vrouwen afgevaardigd naar besturen van andere maatschappelijke organisaties.

Het platform vergadert tweemaal per jaar. Het vormt een actief netwerk. Dat verwacht een sterke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leden. Vanuit het platform worden rond actuele thema's werkgroepen ingevuld. Een coördinatiegroep afkomstig uit de aangesloten organisaties bewaakt de voortgang van de activiteiten. Vanaf 1995 wordt er jaarlijks vanuit het platform een werkgroep gevormd door een of meerder geledingen van de DVR die de organisatie van de Drentse Vrouwendag verzorgen. Dit is een dag voor alle Drentse vrouwen die elkaar ontmoeten rond een thema. Er wordt meestal een thema gekozen in het verlengde van de identiteit van de organiserende geleding.