Organisatie

Centrum veur taol en letterkunde Drentse Taol

Organisatie type: Culturele organisatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Tissing

Streektaalinstituut in Drenthe.

Drentse Taol (DT) is in 1987 van start gegaan als een door het Ministerie van CRM en de provincie Drenthe gesubsidieerd project Culturele Educatie. Het was onderdeel van Het Drents Genootschap en stond inhoudelijk onder verantwoordelijkheid van een projectbestuur. In dit bestuur zaten afgevaardigden van Opbouw Drenthe, de Provinciale Bibliotheekcentrale, Het Drentse Boek, Oeze Volk, de Drentse Schrieverskring en Het Drents Genootschap. De directeur van HDG, L. van Buiten, had de dagelijkse leiding van het project. Streektaalfunctionarissen waren Albert Haar, Harry Slot en Jan Tissing. Haar vertrok na een jaar naar Radio Drenthe en werd opgevolgd door Egbert Meyers. Jan Tissing werd in 2001 opgevolgd door Henk Nijkeuter.

Eind 1991 werd het project als afdeling met twee medewerkers voortgezet, gesubsidieerd door de provincie. Als gevolg van de fusie Welzijn in Drenthe in 1993 maakte DT deel uit van het Kunst- en Cultuurinstituut Drenthe. Toen dit werd gedefuseerd, kwam DT bij de Provinciale Bibliotheekcentrale onderdak. De directeur van de PBc werd tevens directeur van Drentse Taol. In 2001 kreeg het bestuur van de toen opgerichte Stichting Drentse Taol de leiding. Het taalcentrum werkt sindsdien geheel zelfstandig, evenwel in nauwe samenwerking met de PBc. Sinds 2003 zijn Jan Germs en Abel Darwinkel streektaalfunctionarissen.

DT heeft als algemene doelstelling het stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het gebied van de regionale cultuur met als belangrijkste exponent de streektaal. DT ontplooit activiteiten op het gebied van taalpromotie, onderwijs en educatie, taalwetenschap en letteren. De promotie van de streektaal vindt plaats door het geven van lezingen, voorlichting via een website, het uitgeven van een periodiek (De Taolkraant - in samenwerking met Het Drentse Boek) , organisatie en ondersteuning van Meert-maond-activiteiten, het Drèents dictee, deelname aan SONT, ondersteuning werkgroep Drenten in de vrömde, ondersteuning werkgroep Drentstalige Kerkdiensten en samenwerking met RTV-Drenthe.

Wat onderwijs en educatie aangaat, richt DT zich op peuterspeelzalen, het basisonderwijs (lesmateriaal, ouderavonden), het voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie (cursus 'Kom-in-de-kunde', Drenthecursus, spellingcursus en cursus 'Dieper-deur-Drenthe'). Op het gebied van de letteren werkt DT onder meer aan videoportretten van Drentse schrijvers, het Drents Letterkundig Documentatiecentrum en met werkgroep Liedteksten.

Sinds maart 2007 is Drents Taol met de Stcihting Het Drentse Boek gefuseerd tot het Huus van de Taol

 

Websites