Organisatie
Alle rechten voorbehouden

N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij (DKM)

Organisatie type: Kanaalmaatschappij

Datum: -

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Kanaalmaatschappij.

Opgericht in 1850 nadat in de jaren '40 van de 19e eeuw in kringen van het provinciaal bestuur stemmen opgingen om de Hoogeveensche Vaart over te nemen.

Belangrijkste doel van de DKM was om de Hoogeveensche Vaart te verbeteren en te verlengen in de richting van de Zuidoost-Drentse venen. Een jaar later verkocht de Compagnie van 5000 morgen, tot dan eigenaar van het kanaal, de vaart met toebehoren aan de DKM voor 25 aandelen in de maatschappij ter waarde van 25.000 gulden. De ingezetenen van Hoogeveen mochten blijvend gratis van de waterwegen in de gemeente gebruik maken voor het vervoer van mest en landbouwproducten en het eigen gebruik van turf.

De overdracht van de vaart werd in 1851 namens de compagnie getekend door Jhr. R.A. van Holthe tot Echten en namens de DKM door directeur Jhr. A.W. van Holthe tot Echten. Na de overdracht werd de verbetering van de vaart spoedig ter hand genomen en in 1852 was de verdieping en verbetering tot Hoogeveen gereed. Vijf jaar later kon het volgende kanaalvak door Gees, Zwinderen, Oosterhesselen en Wachtum aanbesteed worden en in 1860 voer de eerste turf uit de Bargervenen de Verlengde Hoogeveensche Vaart af. De DKM was in 1934 ook betrokken bij de aanleg van het Kanaal Coevorden-Zwinderen. De maatschappij werd in 1987 geliquideerd.