Organisatie

Het Drents Schildersgenootschap

Organisatie type: Schildersgenootschap

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Genootschap van schilders.

In november 1954 opgericht door een aantal kunstenaars dat kort daarvoor uit de kunstkring De Drentse Schilders was getreden. Dit waren M. Eisma, E.B. en E.H. von Dülmen Krumpelmann, T. Jager, E. Musch, J. Schuurhuis, A. Keizer, A. Torie en A. Ronda.

Zij vroegen K.H. Lambers, burgemeester van Anloo, als voorzitter op te treden, hetgeen hij vele jaren heeft gedaan. Het doel van het DSG was het houden van tentoonstellingen in en buiten Drenthe. Nieuw was daarbij dat het lidmaatschap aan strenge, professionele criteria gebonden was, dit in tegenstelling tot het lidmaatschap van De Drentse Schilders, die minder hoge eisen met betrekking tot artistieke kwaliteit stelden.

In de beginjaren waren de tentoonstellingen op allerlei plaatsen in de provincie te zien, o.a. in scholen, dorpshuizen en cafés, later maakte men vooral gebruik van beter geoutilleerde, speciale tentoonstellingsruimten die in de grotere Drentse gemeenten werden opgericht. Ook kwamen er steeds meer exposities in andere provincies en een enkele keer in het buitenland.

Als blijk van officiële waardering voor zijn rol bij het bevorderen van de belangstelling voor beeldende kunst in de provincie kreeg de vereniging in 1977 de Culturele Prijs van Drenthe. In de loop der jaren werden naast schilders en tekenaars ook beeldhouwers, grafici en keramisten als lid toegelaten.

Bijna alle naoorlogse Drentse kunstenaars van enig belang zijn wel voor langere of kortere tijd lid van het DSG geweest, onder wie, naast de oprichters: L. von Dülmen Krumpelmann, B. Groen, F. Haanstra, A. Hafkenscheid, K. Homan, R. Homan, A.Kuiper, J. Kuyper, Jan van Loon, B. Pots, A. Rademaker, Rudi Seidel, K. Smink, B. Snijders, F. van der Veen, B. van Voorn en G. van de Weerd. Ter gelegenheid van het 10-, het 25- en het 35-jarig bestaan had de vereniging tentoonstellingen in het Drents Museum te Assen.

Literatuur

  • Lit.: 25 jaar Drents Schildersgenootschap (Assen 1978)
  • F. van der Veen, 'Vijf en twintig jaar Drents schildersgenootschap. Een poging tot plaatsbepaling', NDV (1978)
  • Frans van der Veen, Drents Schildersgenootschap 35 jaar. Doorsnee van een groep - jubileumtentoonstelling. Vouwblad Drents Museum (Assen 1990).