Organisatie

Drents Dobben Overleg (DDO)

Organisatie type: Natuurorgansatie

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Ingesteld in 1984 op initiatief van de toenmalige Provinciaal Planologische Dienst en LNV, voormalige afdeling Natuur, Milieu en Fauna (NMF), met als doelen de inventarisatie van de nog aanwezige poelen en dobben, hun onderhoudstoestand en het opstellen van plannen tot behoud en herstel.

Aanleiding was het verontrustende beeld dat naar voren kwam uit de Milieukartering van Drenthe in de jaren1980. Het eerste plan dat uitkwam, was Poelen en dobben in Roden en Norg. In 1987 werd het Poelenfonds ingesteld. Dit fonds maakt het mogelijk de aanleg en het onderhoud te realiseren van belangrijke poelen die buiten de gebruikelijke fondsen vallen met behulp van sponsoring door het bedrijfsleven. In 1989 werd de actie 'Drenthe Dobbenland' gehouden, gesponsord door de toenmalige VAM. Het resultaat van de inspanningen is dat in 1997 in Wapse door Landschapsbeheer Drenthe de duizendste poel is aangelegd.

Literatuur

  • Lit.: J. Grotenhuis (eindred.), Poelen en dobben in Roden en Norg. Plan tot behoud en herstel (Assen 1986)
  • Jaarverslag Landschapsbeheer Drenthe (Assen 1997).