Organisatie

Drenthe College

Organisatie type: Onderwijsinstelling

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Regionaal opleidingencentrum (roc) met ruim twintig vestigingen in nagenoeg alle gemeenten in de provincie Drenthe, verder in Hardenberg en Steenwijk.

Daarnaast worden opleidingen en cursussen verzorgd in dorpshuizen, buurtgebouwen en bibliotheken, maar ook intern bij bedrijven en instellingen. Ruim 10.000 deelnemers volgen er een opleiding of cursus.

De activiteiten vallen binnen middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. In Nederland zijn vanaf 1996 ruim veertig roc's ontstaan naar het Angelsaksische voorbeeld van 'community colleges'. Hierin is een breed en samenhangend opleidingsaanbod samengebracht. Jongeren, volwassenen en bedrijven kunnen er terecht voor een scala aan opleidingen, cursussen en trainingen. Deze vallen binnen de sectoren techniek; dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn; economie en educatie.

Een roc kenmerkt zich door een drempelloze instroom, een viertal kwalificatieniveaus en twee opleidingsleerwegen, de beroepsopleidende (dagonderwijs) en beroepsbegeleidende (combinatie van leren en werken). Binnen educatie worden trajecten verzorgd, gericht op educatieve, professionele en sociale redzaamheid Het onderwijs kenmerkt zich door persoonlijke scholingstrajecten gericht op aansluiting op een beroepsopleiding en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepspraktijk. Daarbij staat de zelfstandigheid van de deelnemer voorop, zowel naar niveau, tempo, als didactiek. Persoonlijke begeleiding is daarbij ondersteunend aan de leer- en ontwikkelingsdoelen.

Literatuur

  • Lit.: Drenthe College in het kort (Emmen 2002).