Organisatie
Alle rechten voorbehouden

DOMO

Organisatie type: Zuivelfabriek

Datum:

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bron: www.aerophotoeelde.nl

Volledig: Drentse Ondermelk Organisatie -

Opgericht op 5 maart 1938, als een vereniging van (aanvankelijk 21) Drentse zuivelfabrieken met als doel om tot een verantwoorde verwerking van de overtollige ondermelk te komen. Deze hoeveelheid ondermelk was na WO I snel toegenomen door de groei van de Drentse melkveestapel en de toegenomen productiviteit van het melkvee, gevolg van het toegenomen gebruik van mengvoeder.

De diverse landbouwcrisismaatregelen in de jaren 1930, zoals de kalverteeltbeperking maakten dat de hoeveelheid geproduceerde melk alleen nog maar groter werd. Tussen 1910 en 1939 was de hoeveelheid melk voor de gezamenlijke Drentse zuivelfabrieken toegenomen van 100 miljoen kg tot 305 miljoen kg. Om de navenant groter wordende plas ondermelk te kunnen verwerken was men in veel zuivelfabrieken omstreeks het midden van de jaren 1920 al overgegaan tot het inrichten van kaasmakerijen. Maar deze oplossing bleek niet voldoende te zijn, daarom werd de DOMO gevormd. In de eerste jaren beperkte de functie zich tot het verzorgen van het transport en het doorverkopen van ondermelk aan fabrieken die wel tot verwerking in staat waren.

Na WO II ontwikkelde de DOMO zich tot een van de grootste, coöperatieve zuivelorganisaties van Nederland. In 1960 telde de fabriek 500 werknemers, in 2003 nog 185. De DOMO is na eerdere fusie met Frico opgegaan in Friesland Coberco Dairy Foods.