Begrip
Alle rechten voorbehouden

Dolk van Barger-Oosterveld

reageer

Uw reactie

Wij zijn altijd opzoek naar reacties om de kennisbank van Drenthe uit te breiden. Wanneer u een correctie wilt doorgeven of een lemma wilt aanleveren voor de Drentse encyclopedie dan kunt u onderstaand formulier gebruiken. Ontroerende anekdotes bij een lemma of anderszins bijzondere verhalen worden niet als zodanig opgenomen in de encyclopedie. Deze reacties zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Bronzen dolk met hoornen gevest, in 1953 bij Barger-Oosterveld in het veen gevonden. De greep was oorspronkelijk met vier bronzen nieten aan de driehoekige, tinarme kling bevestigd. Het hoornen gevest is versierd met ingeslagen tinnen nageltjes. Het ca. 15,5 cm metende wapen dateert uit de vroege »Bronstijd (ca. 1900 v.Chr.) en is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Midden-Europa, met name het gebied van de Aunjetitz-cultuur. Het dolkje, dat een kostbaar bezit moet zijn geweest, bevindt zich in de collectie van het Drents Museum, waar ook andere veenvondsten worden bewaard.

Literatuur

  • Lit.: W. Glasbergen, 'De dolk van Bargeroosterveld, I. Vondstomstandigheden & beschrijving', NDV 74 (1956)
  • W. Glasbergen, 'De dolk van Bargeroosterveld II. Herkomst & datering', NDV 78 (1960).
  • Lit.: M.J.M. de Wit, 'Elite in Drenthe? Een analyse van twaalf opmerkelijke Drentse grafinventarissen uit de vroege en het begin van de midden-ijzertijd', Palaeohistoria 39/40 (1997-98).